Čo je Cassovia Medi Valley?


Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

Členovia Cassovia Medi Valley vzájomne aktívne spolupracujú a organizujú časté stretnutia, na ktorých prebieha intenzívna komunikácia za účelom koordinácie spoločných projektov. So zreteľom na priority klastra je úlohou partnerov spájať výrobné spoločnosti a zabezpečovať pre ne kvalitnú technickú, materiálnu, personálnu a organizačnú štruktúru. Cassovia Medi Valley tvorí zároveň platformu pre výmenu strategických informácií medzi jej jednotlivými členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity a realizovať vlastný širokospektrálny zákaznícky orientovaný výskum a vývoj a jeho následnú aplikáciu v podobe konkrétnych inovačných výrobkov.

Cassovia Medi Valley motivuje študentov lekárskych, farmaceutických, prírodovedeckých a technických odborov na partnerských univerzitách aktívne využívať svoje vedomosti a zručnosti na prácu vo vedeckých a výskumných spoločnostiach biomedicínskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu. Následkom toho je zvyšovanie kvality vedy a výskumu v rámci východoslovenského regiónu, čím v danej oblasti stúpa pridaná hodnota vedecko-výskumných aktivít, a tým sa región stáva konkurencieschopnejším a vytvára viac pracovných príležitostí.