Projekty


LABORATÓRIUM LASEROV

Spoločné výskumno-vývojové pracovisko je vybavené personálnou, materiálnou a technickou infraštruktúrou, ktorú sú partneri oprávnení využívať na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce. Na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce môžu Zmluvné strany využívať aj inú informačno-komunikačnú infraštruktúru TUKE, materiálnu a technickú infraštruktúru špecializovaných pracovísk TUKE a expertný ľudský kapitál TUKE.

Laboratórium laserov poskytuje podmienky na výrobu prístrojov so špecifickými funkciami. Jednou z nich bude napr. funkcia blackbox, ktorej úlohou bude analyzovať pigmentáciu. V prípade, ak blackbox vyhodnotí pigmentáciu ako melanóm, vydá laseru príkaz na jej odstránenie. Ďalším špecifikom bude nepretržité pripojenie lasera do siete, vďaka čomu bude možný zber dát o počte a type zákrokov, ktoré prístroj vykonal. Zozbierané dáta, okrem iného aj záznamy o technických chybách prístroja, budú archivované v externom servisnom stredisku. Za účelom redukcie počiatočných nákladov a rovnako zníženia priestorových nárokov bude možná kombinácia štandardných typov laserov do jedného prístroja (napr. Q-SWITCHED + LongPulse). Okrem kombinácie štandardných modelov bude možné taktiež vytvoriť jedinečné spojenia rôznych typov laserov, ktoré budú určené na liečbu špecifických problémov (napr. odstraňovanie hnedočervených fľakov).

DIABETICKÁ OBUV

Topánky značky Diawin sú svojim prevedením a špecifickými vlastnosťami úplnou novinkou na európskom trhu a radia sa medzi novú generáciu topánok svojho druhu. Ich najväčšími výhodami sú:

  • moderný dizajn, ktorý nevytvára pre okolie dojem diabetickej obuvi, čo výrazne pomáha najmä mladšej generácii pacientov spolupracovať na liečbe a nosiť topánky bez predsudkov
  • športový charakter topánok, ktorý umožňuje pacientom a ľuďom s problémami aktívne žiť, v povolenej miere športovať a lepšie sa zapájať do rodinného a spoločenského života
  • 3 dostupné šírky sériovo vyrábané vo všetkých veľkostiach, ktoré oslobodia nohu od zovretia, napomáhajú lepšej cirkulácii krvi a zabezpečujú lepšiu stabilitu chôdze pre pacientov.

Aktuálne je na trhu spolu 7 modelov (pánske, dámske, unisex) a predaj sa realizuje od júla 2017. Aktuálne dw topánky nosí už viac ako 10 tisíc dia pacientov na Slovensku s veľmi pozitívnymi výsledkami. Predaj a zákaznícky servis sa ďalej realizuje aj cez slovenského logistického partnera prostredníctvom eshopu www.diawin.eu do krajín Nemecko, Rakúska a Veľká Británia.

Spoločnosť Diawin aktívne spolupracuje najmä s TUKE a UPJŠ v Košiciach, ale aj s ďalšími súčasnými aj postupne pribúdajúcimi významnými členmi CMV, na výskume a vývoji nových modelov a technológií pre špecializovanú obuv pre diabetikov.